Directe toegangkelijkheid fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om rechtstreeks een afspraak te maken bij uw fysiotherapeut. Een verwijsbrief van de arts of specialist is dus niet meer verplicht. Dit noemen we DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie). Indien u zonder verwijzing een afspraak maakt zal uw fysiotherapeut eerst uw klachten ‘screenen’ door een aantal zaken uit te vragen. Hiermee wordt uitgesloten dat er aandoeningen aanwezig zijn die eerst door een arts of specialist onderzocht of behandeld moeten worden.

Screening

De therapeuten van Kern Fysiotherapie zijn zowel in Zwolle als Haren uitgebreid opgeleid tot het ‘screenen’ van klachten. Door middel van een kort vragengesprek bepalen de therapeuten of het nodig is dat u toch eerst langs een arts moet gaan. In het geval dat u toch eerst langs de arts moet zal uw fysiotherapeut uw arts inlichten door middel van een brief/mail waarom u bij hem/haar op consult komt.