Frozen Shoulder

Wat is een frozen shoulder?

Als er sprake is van grote bewegingsbeperking in het schouder gewricht wordt dat een frozen shoulder genoemd. Frozen shoulder of capsulitis adhaevia is een aandoening waarbij een actieve en passieve bewegingsbeperking van het schouder gewricht aanwezig is ten gevolge van een langdurige verminderde rekbaarheid van de kapsel. Hierdoor is de ruimte in het gewricht.gewricht verkleind.

Deze aandoening komt meestal voor bij patiënten met de leeftijd van 40 tot 65 jaar. Er is geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan hiervan. Wel is bekend dat een deze aandoening kan optreden na een trauma, degeneratieve factoren of een immobilisatie van de schouder.

Deze aandoening kent een langzaam progressief verloop waarbij de mobiliteitsbeperking vaak gepaard gaat met pijnklachten in rust en tijdens activiteiten. Deze pijnklachten stralen vaak uit naar de bovenarm. De prognose op lange termijn is meestal goed; na 2 tot 3 jaar verdwijnt het grootste deel van de bewegingsbeperking. De patiënten kunnen geringe restklachten ervaren.

Soorten frozen shoulder

Er zijn 2 soorten te onderscheiden: de primaire frozen shoulder en de secundaire frozen shoulder.
De primaire variant ontstaat geleidelijk en ontwikkelt zich progressief. Er is geen duidelijke oorzaak aanwezig. Deze vorm wordt gekenmerkt door pijn en een sterke afname van de mobiliteit van het schouder gewricht in alle richtingen.

De meest voorkomende type is de secundaire variant. Deze ontstaat vaak na een trauma of operatie. Hier is een duidelijke oorzaak aanwezig. Deze vorm wordt ook gekenmerkt door grote bewegingsbeperking in het schouder gewricht. Ook pijnklachten kunnen aanwezig zijn.

Therapie bij Kern Fysiotherapie Haren en Zwolle

Uw fysiotherapeut van Kern Fysiotherapie zal uw schouder eerst onderzoeken om te kijken of er mogelijk sprake is van een frozen shoulder. Indien u deze aandoening heeft zijn er verschillende behandel mogelijkheden om de klachten te verminderen en het herstel te bevorderen. Effectieve behandelmethoden kunnen bijvoorbeeld zijn: