Incontinentie klachten

Incontinentie staat voor ongewild verlies. Incontinentie klachten is een veel voorkomend probleem. Elk jaar wordt en voor meer dan 148 miljoen euro aan incontinentie materiaal uitgegeven. Desondanks heerst er nog steeds een taboe rondom dit onderwerp.

Wist u dat:

 • 1 op 4 vrouwen onder de 65 heeft last van urine verlies of incontinentie
 • 14% van de vrouwen boven de 65 heeft dagelijks urine verlies
 • Urine verlies bij mannen onder de 65 komt zelden voor
 • 7% van de mannen boven de 65 heeft dagelijks urine verlies
 • Circa 100 000 Nederlanders hebben te maken met ontlasting verlies
 • De kans op ontlastingsverlies of urine verlies neemt toe met de leeftijd.

Soorten incontinentie

Binnen de incontinentie maken we onderscheid in fecale incontinentie  (ontlastingverlies) en urine incontinentie.  Dikwijls is er sprake van een combinatie.  Binnen deze groepen zijn er ook weer verschillende soorten. De bekendste soorten zijn:

 • Stress incontinentie: het verlies wat ontstaat op het moment dat de druk in de buik plotseling hevig toe neemt  zoals bij een  lachbui, niezen, hoesten, een sprintje naar de bus, een sprongentje wagen op de trampoline en verlies tijdens sporten.
 • Urge incontinentie: het verlies  wat altijd gepaard gaat met aandrang en het vervolgens niet op tijd bij de toilet kunnen komen.
 • Gemengde incontinentie: een combinatie van bovenstaande.
 • Overloopincontinentie verlies als gevolg van een overvulling van de blaas.
 • Urine verlies of ontlastingsverlies na een operatie.

Oorzaken incontinentie

Incontinentie klachten kennen verschillende oorzaken. Mogelijke oorzaken zijn:

 • Niet goed functionerende bekkenbodem: te gespannen, te slap/ slechte coördinatie
 • Een verzakking
 • Een zwangerschap
 • Bijwerking van dranken, voedsel of medicatie
 • Een neurologische ziekte

Fysiotherapie door Kern Fysiotherapie