Hoofdpijn

Hoofdpijn is de meest voorkomende neurologische klacht. Bijna iedereen krijgt hier wel is mee te maken. Kern Fysiotherapie Haren en Kern Fysiotherapie Zwolle heeft veel ervaring met het behandelen hoofdpijnklachten. Door het volgen van opleidingen gericht op deze klachten kunnen we deze klacht effectief behandelen. Pijn in het hoofd kan verschillende oorzaken hebben en zijn opgedeeld in verschillende typen.

De meest voorkomende hoofdpijntypen

Spanningshoofdpijn/Tension type headache

Dit is de meest voorkomende vorm van deze klacht , ongeveer 80% van alle hoofdpijnsoorten valt hieronder.

 • Drukkende/knellende hoofdpijn aan beide zijden van het hoofd
 • Geringe tot matige pijn
 • Pijn wordt niet erger door inspanning

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk van deze type.

 • Triggerpoints in de nekspieren
 • Slechte houding
 • Verminderde functie van de nekspieren
 • Stress

Aan de hand van een vraag gesprek en onderzoek probeert de fysiotherapeut van Kern Fysiotherapie Haren of Kern Fysiotherapie Zwolle te achterhalen wat de oorzaak van de klachten. Er zijn meerdere behandelmethoden mogelijk. Indien de oorzaak in triggerpoints of te hoge spanning van de nek spieren zit, is dry needling een effectieve behandelmethode. Een andere behandeling is massage of manuele therapie. Indien nodig wordt er ook aandacht aan de houding besteed en worden er oefeningen gedaan ter verbetering hiervan.

Migraine

Migraine is een heftige vorm welke vaak goed te herkennen is. Vaak is migraine erfelijk maar duidelijke oorzaken zijn nog niet bekend. Steeds meer wordt gedacht dat migraine vooraf gegaan wordt door spanningshoofdpijn.  Andere mogelijke oorzaken die migraine kunnen uitlokken zijn:

 • Hormonen
 • Verandering in slaappatroon
 • Voeding
 • Stress
 • Aanvallen duren vaak 4-72 uur
 • Hoofdpijn zit aan 1 zijde van het hoofd
 • Matige – ernstige pijn
 • Mogelijk braken
 • Het zien van aura’s voorafgaand de pijn
 • Intolerantie voor geluid/licht

Cervicogene hoofdpijn

Dit is een vorm die voorkomt uit een bewegingsfunctiestoornis uit de nekwervels. Vaak wordt voorafgaande aan het ontstaan van de klachten het hoofd gestoten. Kenmerkend voor dit type is dat de pijn verergerd wordt door te bewegen met het hoofd.

 • Pijn aan 1zijde van het hoofd
 • Pijn wordt verergerd door het bewegen van het hoofd
 • Vaak een nek die minder bewegelijk is

Hoofdpijnklachten bij Kern Fysiotherapie Haren en Kern Fysiotherapie Zwolle

Neem voor het maken van een afspraak of voor meer informatie contact op met Kern Fysiotherapie Haren of Kern Fysiotherapie Zwolle.