Revalidatie

Revalidatie is een medische term die “herstel” betekent of letterlijk: “weer valide worden” na een ongeval, blessure, ziekte of medische ingreep.

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een opgedane aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk weer pijnvrij en optimaal te bewegen. In ieder geval voor zover de huidige gezondheid dit toelaat. Dat vergt soms intensieve revalidatie en altijd zorgvuldige begeleiding.

Revalidatie streeft ernaar om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk weer deel te kunnen nemen in de maatschappij op een zo goed mogelijk niveau.

Aandoeningen en indicaties voor revalidatie training:

  • Bij specifieke aandoeningen zoals COPD, fibromyalgie, reuma, artrose, hernia, hartklachten ect.
  • Chronische rugklachten
  • Na een operatie zoals een nieuwe knie/heup operatie of reconstructie van een voorste kruisband
  • Schouderklachten
  • Sport blessures
  • Scoliose
  • Houding verbetering.

Kern Fysiotherapie Haren en Zwolle

Al onze therapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.
Kern Fysiotherapie Haren en Zwolle hanteert geen wachtlijst.
Kern Fysiotherapie Haren en Zwollebeschikt over o.a. de volgende specialisaties:

Neem voor het maken van een afspraak of voor meer informatie op met Kern fysiotherapie Haren of Kern fysiotherapie Zwolle.